Welkom!

 

Er zijn slechts twee problemen:

Of er is iets wat je niet wilt, of je wilt iets dat er niet is.

(Alexander Smit) 

*

De geschiedenis toont aan dat de meeste zekerheden van vandaag morgen ontmaskerd zullen worden als

dom bijgeloof. We kijken naar de geloofssystemen van onze voorouders en we vinden ze komisch en achterhaald.

Is het niet mogelijk dat onze nakomelingen op een dag naar onze huidige opvattingen kijken en die net zo

komisch en achterhaald zullen vinden? Kunnen we er zeker van zijn dat onze huidige waarheden kloppen? 

Keep calm and see through the illusion: stap eens uit de droom...