Welkom!

 

Er zijn slechts twee problemen:

Of er is iets wat je niet wilt, of je wilt iets dat er niet is.

(Alexander Smit) 

*

  De geschiedenis toont aan dat de meeste zekerheden van vandaag morgen ontmaskerd zullen worden

als dom bijgeloof. We kijken naar de geloofssystemen van onze voorouders en we vinden ze

komisch en achterhaald. Is het niet mogelijk dat onze nakomelingen op een dag naar

onze huidige culturele opvattingen kijken en die net zo komisch en

achterhaald zullen vinden? Kun je er zeker van zijn dat je 

persoonlijke overtuigingen kloppen? Het leven is

niet wat je denkt dat het is. Jij bent niet wie

je denkt dat je bent. Het leven is als

een droom. En jij bent de 

dromer. Stap

eens 

uit

de

d

r

o

o

m