De vijf biologische natuurwetten (5BN)

 

De biologische natuurwetten bevatten natuurwetenschappelijke informatie over hoe en waarom ziektes ontstaan. Deze kennis is meer dan 35 jaar geleden ontdekt door dr. Hamer en beschrijft de werking van de biologische natuurwetten die de logische, intelligente, bewijsbare wetmatigheden over het ontstaan van onze ziekteprocessen, oftewel veranderingen in ons lichaam helder inzichtelijk maken. Bio (van het Griekse βίος): Het leven betreffend. Logika (van het Griekse λόγος): Het gevolg van iets, een intelligente en verstandige conclusie. Roberto Barnai is de grondlegger van Biologika in Hongarije (gebaseerd op de kennis van dr. Hamer) en heeft Biologika ook naar Nederland gebracht.

 

De 5BN zijn gebaseerd het gegeven dat wat zich manifesteert in jouw lichaam op fysiek niveau (wat wij 'ziekte' noemen), al in een eerder stadium is begonnen door een verandering op het niveau van de hersenen, die op hun beurt zijn beïnvloed door onze psyche, oftewel, onze gevoelswereld. Alles staat in verbinding met elkaar. 

 

De visie van de biologische natuurwetten kan een openbaring voor je zijn. De reguliere geneeskunde beschouwt ziekte als een aanval van buitenaf, iets wat het menselijk lichaam niet zelf kan oplossen, maar wat bestreden moet worden met medicatie. Biologika ziet ziekte als het laatste gedeelte van een biologisch (zinvol) overlevingsprogramma, dat is een hele andere benadering. De ziekte zoals wij die kennen is in het biologische ziekteproces een eindfase, een genezingsfase van een langer lopend proces dat ooit gestart is met een conflict inslag. 

 

Ziekte of herstelprocessen? 

 

De vervelende symptomen die wij ziekte noemen zijn vaak symptomen van herstelprocessen. Het is niet het defect raken van het lichaam. De verandering is dus niet om ons aan te vallen, maar om te zorgen dat we beter kunnen overleven. Het biologische doel van verandering is aanpassing, overleving. De natuur gaat jouw dus helpen met het oplossen van het conflict.  

z.i.e.k.t.e. = zeer intelligente energetische krachtige transformatie ervaring.

 

Voordat je verder leest...

 

Het is geenszins de bedoeling om je weg te houden bij de reguliere geneeskunde. Een aanvullende andere invalshoek daarentegen zet je wel aan het denken. Deze materie vraagt geen diepe medische kennis, doch slechts een portie gezond verstand en een open houding.

Ken je de term 'omdenken'? Dat is deze materie. Leg alles wat je ooit hebt geleerd over gezondheid en ziektes even opzij en je krijgt een totaal andere kijk op het ontstaan van ziekte en gezondheid. Deze wetenschap laat je grondvesten trillen als je besluit om je hierin de verdiepen. Het vraagt 180 graden omdenken.

 

- de natuur is er op gericht om je zo lang en goed mogelijk te laten overleven, niet om je aan te vallen en te vernietigen

- jouw lichaam maakt zinvolle veranderingen door om je door het conflict heen te helpen

- jouw lichaam is een intelligent systeem met een groot zelfgenezend vermogen

- schimmels, bacteriën en virussen zijn zinvol en doen hun werk in de genezingsfase

- lees eens 'De biologie van de overtuiging' over de kracht van je eigen overtuigingen (schrijver Bruce Lipton)

- we zijn zo geconditioneerd en in de greep van angst, dat we moeilijk kunnen geloven dat deze materie zo eenvoudig is.

 

Oordeel zelf of de biologische wetten iets voor je is. Lees tenslotte de disclaimer onderaan deze pagina. Bedankt voor je begrip en medewerking. 

  

De piramide van gezondheid

 

Uit de droom gebruikt 'de piramide van gezondheid' om het doel uit te leggen van een gedrag en/of een ziekte. Zolang het lichaam aangestuurd wordt door het brein, zal datgene wat in het lichaam gebeurt in overeenstemming zijn met wat in het brein gebeurt.

 

Wanneer je je bewust wordt van de reden waarom je gedrag en/of ziekte als oplossing (aanpassingsstrategie) is gekozen door je brein (meestal als gevolg van een trauma), optimaliseer je zelf het genezingsproces. Dit uitgangspunt maakt jou altijd 100% verantwoordelijk voor hetgeen jou overkomt, 100% verantwoordelijk voor hetgeen jij in jouw lichaam manifesteert.

 

Niveau 1: het lichaam

Je bent een opeenhoping/verzameling van 70 tot 80 duizend biljoen gespecialiseerde cellen, elke cel staat in dienst van het grotere geheel.

 

Niveau 2: het automatische brein

Je brein is de controle toren van het lichaam. Elk gedeelte van je lichaam wordt gerund door een overeenkomstig gedeelte van het brein, inclusief het brein zelf (die zichzelf stuurt). De functie van het brein is om je in leven te houden van moment tot moment. Het is net een krachtige computer en het is exclusief geprogrammeerd om je in elke situatie die zich voordoet zo lang en zo goed mogelijk te laten overleven.

 

Om goed te begrijpen hoe de biologie werkt moeten we denken aan de omgeving waarin we leven. Nog niet zo lang geleden wat het nog niet zo veilig voor je. Vanuit de evolutie en natuurwetten ('survival of the fittest' en 'fight, fly or freeze') heeft het brein geleerd om constant, elk moment, alert te zijn en alle informatie op te slaan en te verwerken, te analyseren en te reageren met dat ene doel: het lichaam levend naar het volgende moment te brengen. Dit proces gaat zonder onderbreking door: het roofdier kan namelijk elk moment verschijnen en toeslaan.

 

Je brein stopt nooit. Elk moment verwerkt het biljoenen data van alle sensoren en zintuigen in en buiten het lichaam, analyseert deze en vergelijkt deze met de herinneringen die zijn opgeslagen. De conclusie van deze analyse wordt omgezet in een bijpassende actie en het brein stuurt een elektrische en magnetische impuls naar het betreffende gedeelte van het lichaam. Alles in het teken om je te doen overleven.

 

De meeste ziekten komen biologisch overeen met dat gedeelte van het brein die het betreffende orgaan aanstuurt. Wanneer er sprake is van een emotioneel conflict, dan wordt dit dus via het brein in het betreffende orgaan uitgewerkt. 

 

Niveau 3. Je gevoelswereld

De gevoelswereld bestaat uit jouw mind, je gedachten, gevoelens, beslissingen, overtuigingen, religie, educatie, conditionering. De manier waarop je je dagelijkse problemen oplost.

 

De twee fasen van een ziekte

 

Fase 1: het psychologisch conflict (de fase die voorafgaat aan je ziekte)

Fase 2: de biologische herstelfase (de fase die wij 'ziekte' noemen)

 

Beleving van een psychologisch conflict

- een gebeurtenis beleef je als iets ernstigs, verontrustend, 

  bedreigend, beklemmend en/of angstaanjagend. Hierin voel je je

  betrokken, schuldig, verantwoordelijk, slachtoffer. Het haalt je uit je

  rusttoestand en je aandacht concentreert zich aanhoudend op één ding  

  (er treedt dwangmatig denken en piekeren op).

- de gebeurtenis treft je onverwacht, onvoorbereid en het komt als een complete verrassing. 

- je beleeft de gebeurtenis als onacceptabel, aanstootgevend, een belemmering in onze manier van leven of als een crisis. Het belemmert

  je om rustig verder te leven.

- je beleeft het de gebeurtenis geïsoleerd (je verliest jezelf in je situatie of toestand), je uit het niet, je deelt je gevoelens niet.

Alles bij elkaar zorgt dit voor het biologisch conflict. Je lichaam schakelt over naar een overlevingsprogramma, een aanpassingsstrategie om jou te helpen het conflict op te lossen.

 

Fase 1. de conflict actieve fase (CA), oftewel de  psychologische 'stress/overleving' fase

- algemene symptomen: koude ledematen, slapeloosheid, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies, hyperactiviteit in verband met het

  zoeken naar oplossingen voor het conflict, zich gespannen voelen.

- psyche symptomen: dwangmatig denken over het conflict en de mogelijke oplossingen, de emotionele uitputting.

- hersenen symptomen: de inslag van een conflictbeleving is goed zichtbaar op een CT-scan op het desbetreffende relais in de hersenen.

- je brein kiest, naar gelang je subjectieve beleving, en in welk relais in jouw hersenen het conflict wordt geregistreerd, waar in jouw

  lichaam een overlevingsprogramma wordt opgestart.

- orgaan symptomen: er zal celtoename of celvermindering plaatsvinden en soms ook functievermindering of uitval.

- op het plaatje hierboven gaat het om het rode gedeelte. Veelal merk je hier in je lichaam niet veel van.

 

Fase 2, de genezingsfase na conflictoplossing (PCL), oftewel de biologische fase die wij 'ziekte' noemen

- algemene symptomen: warme ledematen, hogere lichaamstemperatuur, vaak koorts, moeheid, langere slaap en behoefte aan rust,

  goede eetlust, (in het algemeen) aankomen in gewicht.

- psyche symptomen: dwangmatig denken stopt, je komt tot rust en er is opluchting.

- hersenen symptomen: het getroffen gedeelte in de hersenen wordt opgevuld met oedeem (vocht).

- je brein schakelt van overlevingsprogramma, naar normaal programma en geeft opdracht om het lichaam terug te brengen in de

  oorspronkelijke staat van voor het conflict.

- orgaan symptomen: het orgaan wordt met oedeem opgevuld, wat later geleidelijk wordt afgevoerd. Indien er sprake was van

  celtoename  worden deze cellen weer afgebroken door de daarvoor competente microben. Indien er necrose was worden de gaten weer

  hersteld, het weefsel wordt gerepareerd. Dit gaat gepaard met ontsteking, koorts en pijn.

- op het plaatje hierboven gaat het om de twee groene gedeeltes.

 

In de genezingsfase zit een korte crisis (zie plaatje tussen PCL-A en PCL-B)

- midden in de genezingsfase (tussen genezingsfase A en B is een korte (soms hevige) crisis.

- dit is het moment dat het oedeem in de hersenen wordt uitgeknepen en afgevoerd.

- op dat moment beleef je in een versneld tempo opnieuw de symptomen van de conflict actieve fase. Koude rillingen, koude ledematen. -

- afhankelijk van het doorlopen conflict en getroffen orgaan kan dit hevig zijn.

- psyche symptomen: het thema van het conflict komt opnieuw tevoorschijn, het dwangmatig denken duikt weer op.

- hersenen symptomen: het herstel van het hersenweefsel vindt plaats, de oedeemvorming bereikt z'n hoogte punt en oefent druk uit op

  de omliggende hersenweefsels, waardoor hoofdpijn, migraine, misselijkheid en zelfs korte bewusteloosheid kan ontstaan. In 95% van de

  gevallen is dit ongevaarlijk.

- orgaan symptomen: ook op orgaanniveau bereikt het oedeemvorming zijn hoogtepunt, soms gepaard gaandeweg kleine bloedingen.

- op het plaatje hierboven gaat het om de pijl naar boven tussen de twee groene gedeelten in.

 

Zolang het conflict dus psychologisch blijft zijn we niet ziek; we worden ziek als het conflict psychologisch opgelost wordt en biologisch wordt. Dan wordt het als het ware door het brein in het lichaam gedownload.

 

Ziekte is dus een voorspelbare biologische reactie

 

De biologische natuurwetten vormen de basis voor het nieuwe paradigma waarin men lichamelijke en mentale veranderingen (ziektes) als een logisch, zinvol en intelligent gevolg ziet van een onopgeloste, dramatische en geïsoleerd beleefde ervaring.

 

De natuurwetten zijn logisch verklaarbaar

 

Als jij begrijpt waarom een ziekte werkelijk ontstaat, dan weet je precies wat jou te wachten staat, kun je het ziekteproces beïnvloeden en snap je waarom je lichaam doet zoals het doet. Ziekte zal jou geen angst meer aanjagen en je krijgt de leiding over je gezondheid terug. 

Biologika is geen therapie, geneeswijze of wonderpil, maar essentiële kennis, nieuw bewustzijn en een nieuwe perceptie over gezondheid. Leer deze wetten kennen voordat je 'ziek' wordt. 

 

Bronnen

 

Veel meer informatie over Biologika kun je vinden op:

www.biologikanederland.nl => De officiële website van Biologika met heel veel informatie en een prachtig trainingsaanbod. Ik kan je deze van harte aanbevelen. De Nederlandse trainer is Eniko Papp en zij verzorgt kwalitatief zeer goede trainingen.

www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl => De officiële website van Mies Kloos met een zeer uitgebreide trefwoordenregister met allerlei ziektebeelden. Ook Mies verzorgt ook veel uitstekende trainingen en themadagen.

www.recallhealing.com => De officiële website van Gilbert Renaud met een goede uitleg dat wij slechts 10% bewust ervaren en 90% onbewust en dat in het grote 90% onbewuste de basis ligt van waarom je in het hier en nu een conflict inslag ervaart.

 

"To change the printout of the body, you must learn

to rewrite the software of the mind"

 

Disclaimer

De toepassing van Biologika is, in welke vorm dan ook, geen vervanging van een medische behandeling of ingreep. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker

de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften. Biologika is uitsluitend gericht op bewustwording en is geenszins een therapie.

Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces. Kennis en informatie van Biologika is niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde en dienen

ter ondersteuning van en vertrouwen in eigen helingsprocessen.