Biologika: de 5 biologische natuurwetten 

 

De biologische natuurwetten bevatten natuurwetenschappelijke informatie over hoe en waarom ziektes ontstaan. Deze kennis is meer dan 35 jaar geleden ontdekt door dr. Hamer en beschrijft de werking van 5 biologische natuurwetten die de logische, intelligente, bewijsbare wetmatigheden over het ontstaan van onze ziekteprocessen, oftewel veranderingen in ons lichaam helder inzichtelijk maken. Bio (van het Griekse βίος): Het leven betreffend. Logika (van het Griekse λόγος): Het gevolg van iets, een intelligente en verstandige conclusie.

 

Het is gebaseerd het gegeven dat wat zich manifesteert in jouw lichaam op fysiek niveau (wat wij 'ziekte' noemen), al in een eerder stadium is begonnen door een verandering op het niveau van de hersenen, die op hun beurt zijn beïnvloed door onze psyche, oftewel, onze gevoelswereld. Alles staat in verbinding met elkaar.

 

De visie van de biologische natuurwetten kan een openbaring voor je zijn. De reguliere geneeskunde beschouwt ziekte als een aanval van buitenaf, iets wat het menselijk lichaam niet zelf kan oplossen, maar wat bestreden moet worden met medicatie. Biologika ziet ziekte als het laatste gedeelte van een biologisch (zinvol) overlevingsprogramma, dat is een hele andere benadering. De ziekte zoals wij die kennen is in het biologische ziekteproces een eindfase, een genezingsfase van een langer lopend proces dat ooit gestart is met een conflict inslag. 

 

Ziekte of herstelprocessen? 

 

De af en toe vervelende symptomen die wij ziekte noemen zijn vaak symptomen van herstelprocessen. Het is niet het defect raken van het lichaam. De verandering is dus niet om ons aan te vallen, maar om te zorgen dat we beter kunnen overleven. Het biologische doel van verandering is aanpassing, overleving. De natuur gaat jouw dus helpen met het oplossen van het conflict.  z.i.e.k.t.e. = zeer intelligente energetische krachtige transformatie ervaring.

 

De 1e biologische natuurwet: we zijn biologische wezens gericht op overleving

 

Elk ziekteproces begint met een emotionele schokbeleving, die ervaren wordt als heftig, dramatisch, serieus en geïsoleerd wordt beleefd. Tegelijkertijd worden op drie niveaus symptomen geproduceerd: in de psyche, in de hersenen en op het orgaan.

 

Op het moment van de onverwachte schokbeleving slaat het conflict in de hersenen op een locatie die overeenkomt met de emotionele subjectieve beleving (voor elk mens anders). De hersencellen die getroffen worden door de conflictinslag geven elektrische pulsen en biochemische signalen af aan de bijbehorende orgaancellen, die gaan reageren. Een programma om te overleven wordt in werking gezet. Het psychisch conflict leidt tot veranderingen aan het bijbehorende orgaan. 

 

De 2e biologische natuurwet: het zinvol biologisch

overlevingsprogramma heeft twee fasen

 

Fase 1: het biologisch conflict en

Fase 2: de herstelfase

 

Beleving van een biologisch conflict

- een gebeurtenis beleef je als iets ernstigs, verontrustend, 

  bedreigend, beklemmend en/of angstaanjagend. Hierin voel je je

  betrokken, schuldig, verantwoordelijk, slachtoffer. Het haalt je uit je

  rusttoestand en je aandacht concentreert zich aanhoudend op één ding (er treedt dwangmatig denken en piekeren op).

- de gebeurtenis treft je onverwacht, onvoorbereid en het komt als een complete verrassing. 

- je beleeft de gebeurtenis als onacceptabel, aanstootgevend, een belemmering in onze manier van leven of als een crisis. Het belemmert

  je om rustig verder te leven.

- je beleeft het de gebeurtenis geïsoleerd (je verliest jezelf in je situatie of toestand), je uit het niet, je deelt je gevoelens niet.

Alles bij elkaar zorgt dit voor het biologisch conflict. Je lichaam schakelt over naar een overlevingsprogramma.

 

Fase 1. de conflict actieve fase (CA), oftewel de 'stress/overleving' fase

- algemene symptomen: koude ledematen, slapeloosheid, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies, hyperactiviteit in verband met het

  zoeken naar oplossingen voor het conflict, zich gespannen voelen.

- psyche symptomen: dwangmatig denken over het conflict en de mogelijke oplossingen, de emotionele uitputting.

- hersenen symptomen: de inslag van een conflictbeleving is goed zichtbaar op een CT-scan op het desbetreffende relais in de hersenen.

- orgaan symptomen: er zal celtoename of celvermindering plaatsvinden en soms ook functievermindering of uitval.

- op het plaatje hierboven gaat het om het rode gedeelte.

 

Fase 2, de genezingsfase na conflictoplossing (HF), oftewel de fase die wij 'ziekte' noemen

- algemene symptomen: warme ledematen, hogere lichaamstemperatuur, vaak koorts, moeheid, langere slaap en behoefte aan rust,

  goede eetlust, (in het algemeen) aankomen in gewicht.

- psyche symptomen: dwangmatig denken stopt, je komt tot rust en er is opluchting.

- hersenen symptomen: het getroffen gedeelte in de hersenen wordt opgevuld met oedeem (vocht).

- orgaan symptomen: het orgaan wordt met oedeem opgevuld, wat later geleidelijk wordt afgevoerd. Indien er sprake was van

  celtoename  worden deze cellen weer afgebroken door de daarvoor competente microben. Indien er necrose was worden de gaten weer

  hersteld, het weefsel wordt gerepareerd. Dit gaat gepaard met ontsteking en pijn.

- op het plaatje hierboven gaat het om de twee groene gedeeltes.

 

In de genezingsfase zit een korte crisis (zie plaatje)

- midden in de genezingsfase (tussen genezingsfase A en B is een korte (soms hevige) crisis.

- dit is het moment dat het oedeem in de hersenen wordt uitgeknepen en afgevoerd.

- op dat moment beleef je in een versneld tempo opnieuw de symptomen van de conflict actieve fase. Koude rillingen, koude ledematen. -

- afhankelijk van het doorlopen conflict en getroffen orgaan kan dit hevig zijn.

- psyche symptomen: het thema van het conflict komt opnieuw tevoorschijn, het dwangmatig denken duikt weer op.

- hersenen symptomen: het herstel van het hersenweefsel vindt plaats, de oedeemvorming bereikt z'n hoogte punt en oefent druk uit op

  de omliggende hersenweefsels, waardoor hoofdpijn, migraine, misselijkheid en zelfs korte bewusteloosheid kan ontstaan. In 95% van de

  gevallen is dit ongevaarlijk.

- orgaan symptomen: ook op orgaanniveau bereikt het oedeemvorming zijn hoogtepunt, soms gepaard gaandeweg kleine bloedingen.

- op het plaatje hierboven gaat het om de pijl naar boven tussen de twee groene gedeelten in.

 

De 3e biologische natuurwet: de voorspelbare route van hersenen >kiembladen > organen

 

Op de 17e dag van de ontwikkeling van een embryo ontstaan drie basisweefsels: de kiembladen. Zelfs in ons honderdste levensjaar hoort elk weefsel, elk orgaan bij dezelfde kiembladen. De afkomst van het kiemblad van het desbetreffende weefsel (cel) bepaalt welk soort conflict op welk orgaan welke verandering veroorzaakt. 

 

De route van een ziekteproces is als volgt.

1. Je hersenen registreren een conflictsituatie in jouw unieke eigen

    gevoelswereld volgens de eerste biologische natuurwet.

2a. Kun je de situatie of iemand niet of heel moeilijk verteren? Hersenstam/midden hersenen (kiemblad endoderm => geel) 

2b. Voel je je ernstig aangevallen of bezoedeld door iets of iemand? Kleine hersenen (kiemblad oud mesoderm => geel/oranje)

2c. Vindt er een ernstige inbreuk op jou gevoel van eigenwaarde door iets of iemand? Witte stof v.d. grote hersenen (kiemblad nieuw mesoderm => oranje).

2d. Voel je je bedreigd in je territorium of wil je wel/niet gescheiden zijn van iets of iemand? Hersenschors (kiemblad ectoderm =>rood).

 

Nu wordt het interessant, de 3e biologische natuurwet treedt in werking. Elk kiemblad staat in verbinding met diverse organen en weefsels. Het lichaam gaat dus reageren conform hoe jouw hersenen een conflict ervaart. Heel subjectief en uniek dus.

 

Kiemblad endoderm - je in staat stellen om te overleven d.m.v. stofwisseling (conflict: brok niet kunnen/mogen/willen verteren)

Voorbeeld: kiemblad Endoderm => hersenstam / midden hersenen => o.a. je darmstelsel. Kijk nu naar de 2e biologische natuurwet. 

 

Situatie: Er gebeurt iets wat in je gevoelswereld heftig wordt ervaren als 'het moeilijk kunnen verteren'.

Conflictfase: er worden extra cellen aangemaakt in je darmen, met als zinvol doel om het brok wat je niet kunt verteren, beter te verwerken. Je voelt in deze fase geen pijn. Het conflict stopt als de situatie wordt opgelost: het brok is verwerkt/verteerd.

 

Genezingsfase: alle extra aangemaakte cellen worden afgebroken via de tbc-bacterie. Je wordt ziek, pijn, koorts, diaree, uitscheiding van alle afgebroken cellen, soms gepaard gaande met bloed. (zie de 4e biologische natuurwet). Er zijn geen kwaadaardige cellen, alleen cellen.

 

Kiemblad oud Mesoderm - in staat om jezelf te beschermen tegen aanvallen van buitenaf (conflict: aanval- en bezoedeling

Voorbeeld: kiemblad Oud Mesoderm =>  kleine hersenen => o.a. je onderhuid. Kijk nu naar de 2e biologische natuurwet.

 

Situatie: Er gebeurt iets wat in je gevoelswereld heftig wordt ervaren als 'een aanval, bezoedeling op jou en jouw integriteit' 

Conflictfase: er worden extra cellen aangemaakt in je lederhuid met als zinvol doel om je een dikkere huid te geven ter bescherming

tegen deze aanval of aanvallen. Je voelt in deze fase geen pijn. Het conflict stopt als de situatie wordt opgelost: je voelt je niet meer bezoedeld, of aangevallen.

 

Genezingsfase: alle extra aangemaakte cellen worden afgebroken en moet worden afgevoerd. Wanneer de huid openbreekt, sprak men vroeger van 'open huidtuberculose'. In de huidige tijd komt het niet zover, de plek is ver in het gezonde weefsel al onnodig weggesneden.

 

Kiemblad nieuw mesoderm - in staat om jezelf gestalte geven, houding (conflict: eigenwaarde inbreuk)

Voorbeeld: kiemblad Nieuw Mesoderm => witte stof van de grote hersenen => o.a. alles wat jouw gestalte geeft, je botten, spieren en pezen. Zoals bijv. je onderrug. Kijk nu naar de 2e biologische natuurwet.

 

Situatie: Er gebeurt iets wat in je gevoelswereld heftig wordt ervaren als 'langer tijd er alleen voor staan en je niet gesteund voelen'.

Conflictfase: Er vindt celafbouw plaats in het bot, gewricht of spieren, je wordt zwakker. De biologische zinvolheid ligt hier pas in de genezingsfase. Je voelt in deze fase geen pijn, wel ben je gevoeliger voor botbreuken. Wanneer op mentaal niveau de eigenwaarde inbreuk is opgelost (je bent voor jezelf opgekomen en je wordt nu gesteund) en je dus mentaal sterker wordt, gaat de herstelfase in.

 

Genezingsfase: Er vindt celtoename plaats. Zwelling, roodheid en sterke pijn. Pijn in spieren, pezen en/of botten, naargelang de ernst van de eigenwaarde inbreuk in de symbolische plek (in dit voorbeeld je onderrug). De zinvolheid van dit proces is om de botten, pezen, spieren dikker en sterker te maken dan voor de eigenwaarde inbreuk (de reguliere geneeskunde noemt dit botkanker). 

 

Kiemblad ectoderm - in staat om samen te leven met anderen (conflict: scheiding- of territorium) 

Voorbeeld: kiemblad ectoderm => hersenschors => staat in verbinding met jouw omgeving. Enerzijds jouw gebied, territorium, anderzijds alles wat met contact te maken heeft. Zoals bijv. je opperhuid (scheidingsconflict). Kijk nu naar de 2e biologische natuurwet.

 

Situatie: Er gebeurt iets wat in je gevoelswereld heftig wordt ervaren als 'van deze situatie gescheiden willen zijn'.

Conflictactieve fase: Er vindt celafname plaats, de huid voelt koud, ruw en schilferig met als doel om via een verdoofd gevoel het ontbrekende of ongewenste contact tijdelijk te vergeten. Je voelt in deze fase geen pijn. Het conflict stopt als de situatie wordt opgelost.

 

Genezingsfase: De huid wordt hersteld met nieuwe cellen. Dat gaat gepaard met ontsteking, roodheid, jeuk, zwelling (de reguliere geneeskunde noemt dit eczeem).

 

In alle gevallen begint datgene wat wij in het dagelijks leven 'pijn en ziekte' noemen, nadat het conflict is opgelost. Er zijn enkele voorbeelden waarbij de pijn al optreedt in de conflict fase.

 

De 4e biologische natuurwet: de positieve functie van schimmels, bacteriën en virussen

 

De schimmels, bacteriën, virussen (micro-organismen, microben) zijn onderdeel van het biologische stelsel. Deze organismen zijn uitsluitend in de herstelfase actief. Ze zijn onze bondgenoten, hun intentie is niet om ons te schaden. Ze hebben een taak, een doel, een bestemming, een biologische functie. En dit is niet anders dan ons in leven te houden.

 

De 5e biologische natuurwet: 'ziekte' is een vooraf voorspelbare biologische reactie

 

De 5 biologische natuurwetten vormen de basis voor het nieuwe paradigma waarin men lichamelijke en mentale veranderingen (ziektes) als een logisch, zinvol en intelligent gevolg ziet van een onopgeloste, dramatische en geïsoleerd beleefde ervaring.

 

Deze biologische natuurwetten zijn logisch verklaarbaar

 

Als jij begrijpt waarom een ziekte werkelijk ontstaat, dan weet je precies wat jou te wachten staat, kun je het ziekteproces beïnvloeden en snap je waarom je lichaam doet zoals het doet. Ziekte zal jou geen angst meer aanjagen en je krijgt de leiding over je gezondheid terug. 

Biologika is geen therapie, geneeswijze of wonderpil, maar essentiële kennis, nieuw bewustzijn en een nieuwe perceptie over gezondheid. Leer deze wetten kennen voordat je 'ziek' wordt. 

 

Aanvullend, niet ter vervanging

 

Het is geenszins de bedoeling om je weg te houden bij de reguliere geneeskunde. Een aanvullende andere invalshoek daarentegen zet je wel aan het denken. Deze materie vraagt geen diepe medische kennis, doch slechts een portie gezond verstand en een open houding.

Leg alles wat je ooit hebt geleerd over gezondheid en ziektes even opzij en je krijgt een totaal andere kijk op het ontstaan van ziekte en gezondheid. Deze wetenschap laat je grondvesten trillen als je besluit om je hierin de verdiepen. Het vraagt 180 graden omdenken.

 

- de natuur is er op gericht om je zo lang en goed mogelijk te laten overleven, niet om je aan te vallen en te vernietigen

- jouw lichaam maakt zinvolle veranderingen door om je door het conflict heen te helpen

- jouw lichaam is een intelligent systeem met een groot zelfgenezend vermogen

- schimmels, bacteriën en virussen zijn zinvol en doen hun werk in de genezingsfase

- lees eens 'De biologie van de overtuiging' over de kracht van je eigen overtuigingen (schrijver Bruce Lipton)

- we zijn zo geconditioneerd en in de greep van angst, dat we moeilijk kunnen geloven dat deze materie zo eenvoudig is.

 

Oordeel zelf en download hieronder het gratis e-book over de 5 biologische wetten (uitgebreide tekst).

 

 

"Leer de biologische natuurwetten kennen vóórdat je ziek wordt"

 

Disclaimer

De toepassing van de 5 Biologische Natuurwetten is, in welke vorm dan ook, geen vervanging van een medische behandeling of ingreep. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften. Uit de droom heeft veel aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze pagina. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Uit de droom sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van de website www.uitdedroom.nl .