Deze pagina is nog niet compleet, er wordt volop aan gewerkt.

De vier energie-types - welk type ben jij?

Ieder mens heeft een natuurlijke manier van omgaan met de ander, een manier die de minste hoeveelheid weerstand, stress of boosheid bij de andere partij veroorzaakt. Deze manier van functioneren is deel van iemands DNA en is geschikt om hun levensdoel te vervullen. Het is als het mechaniek van een motor. Het is iets waarmee je geboren wordt. En het is natuurlijk iets waarbij je lichaam en mind zich comfortabel voelen.

 

Als je het leven wil begrijpen is het van cruciaal belang dat je inziet dat niemand anders net als jij is ontworpen.

De menselijke vorm komt in vier verschillende interactie-types (energie-types). Dit zijn fundamenteel verschillende lichaamstypes of 'voertuigen', die elk een voorkeur hebben voor een bepaalde manier van omgaan met de ander. Deze vier types hebben verschillende aura's (energielichamen) en hebben verschillend effect op andere mensen. Ze hebben ook een specifiek doel in de wereld. Ze worden door de ander zeer verschillend gevoeld en ervaren. 

 

Je Human Design Chart laat je zien welk van de vier types jij bent. Je kunt aan je type zien welke manier van omgaan met de ander je voorkeur heeft. Het type dicteert welk soort interactie jij ht meest prefereert, maar dat wil niet zeggen dat je er niet van houdt om dat soms op een andere manier te doen. Maar de meerderheid van je interacties is waarschijnlijk op basis van jouw type. De vier types zijn Manifestor (initiator), Generator (bouwer), Projector (adviseur) en Reflector (beoordelaar).

Interactietype "De Manifestor" (de initiator) ~ boosheid of vrede

Dit zijn types die, meer dan wat dan ook , houden van dingen laten gebeuren. Ze hebben een voorkeur om alleen dingen te doen waar ze zin in hebben. Ze zijn niet afhankelijk van anderen om iets op gang te brengen. Energetisch gesproken zijn ze op ieder moment in staat om aan een proces, activiteit of uitwisseling te beginnen. Ze zijn hier om iets te starten, een zaadje te planten. Je ziet vaak dat Manifestors niet afmaken wat ze starten, ze laten dit liever aan anderen over. Ze zijn het archetype van pure vrijheid. Maar er is een dilemma. 

 

Anderen kunnen zich enigszins ongemakkelijk voelen met Manfestors. Anderen kunnen het gevoel hebben dat Manifestors buiten de controle vallen en daar hebben ze nog gelijk in ook, want het zijn oncontroleerbare krachten. Hiervoor zijn ze van kinds af aan regelmatig gestraft en beperkt, iets wat ze erg boos kan maken. Daar komt nog bij dat Manifestors wezens zijn met een afwerende aura. Een aura die de boodschap "laat me met rust" uitzendt omdat ze er niet van houden als anderen zich met hun proces bemoeien of vertellen wat ze moeten doen. Ze hebben niet die soort connectiviteit als veel anderen wel hebben. De tip voor Manifestors is dat ze van te voren anderen informeren over wat ze van plan zijn. Dit voorkomt weerstand van de omgeving die Manifestors vervolgens weer boos maakt. Hun manier van communiceren voordat ze iets gaan doen kan invloed hebben op de mate van boosheid die ze oproepen en de mate van restricties die daardoor aan hen opgelegd worden.

 

Het zit in de natuur van Manifestors om te manifesteren, te initiëren, maar als ze het doen worden ze vaak gestraft. Uiteindelijk zullen Manifestors dan stoppen met ook maar iets te doen en zullen daardoor veel boosheid in zich dragen. We hebben deze mensen echt nodig in de wereld, zij moeten voor ons de juiste dingen initiëren. Zij zijn het die meestal weten wat de juiste zaken zijn om in beweging te zetten.

 

Als je een band wilt hebben met een Manifestor, begrijp dan dat zij er een gruwelijke hekel aan hebben verteld te worden wat te doen of hoe het te doen. Ze zijn hier om jou te vertellen maar pas wanneer zij er klaar voor zijn.

 

Interactietype "De Generator" (bouwer) ~ frustratie of voldoening

De meeste van ons hebben van kinds af aan geleerd dat je succes in de wereld niet kunt bereiken door te gaan zitten wachten tot er iemand bij je aanklopt (want dat zou toch nooit gebeuren). In plaats daarvan moeten we er op uit gaan en dingen laten gebeuren. We moeten onze eigen kansen creëren of mensen volgen die ze misscien geven. Als Generator jouw interactie type is, zal dit zelden op jou van toepassing zijn. In feite initieer je liever zo weinig mogelijk en het is goed om te weten dat initiëren voor jou niet nodig is om succes te hebben in het leven. Generators komen voor in twee smaken, die we later in detail zullen bespreken. Ongeveer de helft van de Generators zijn pure Generators en de andere helft zijn Manifestor-Generators. Geen van hen is goed in het creëren van kansen, eerder in het herkennen ervan. 

 

Generators hebben meer energie ter beschikking dan alle andere types. Zij kunnen echt dingen voor elkaar krijgen. Deze mensen kunnen harder en langer werken dan andere types, en krijgen hier energie van. De meeste voorkomende interactie van Generators is reageren op wat er in hun leven gebeurt (to respond). Een Generator geeft er meestal de voorkeur aan om te wachten op een echte kans, een kans die door het leven gepresenteerd wordt. Als er geen kans is, dan hoeft er niets gedaan te worden. Ze voelen een zeer krachtige innerlijke energie om te reageren op iets dat ze past. Als ze echter iemand benaderen op een manier die niet vanuit hun natuurlijke respons komt, dan kan het gebeuren dat deze persoon ze afwijst, hoe goed hun intenties of ideeën ook zijn. Het is dan niet ongewoon voor ze om gefrustreerd te raken omdat ze het idee hebben dat niets werkt.

 

Een Generator zal dit vaak in zijn leven tegenkomen, wat dan ook de reden is dat ze het thema frustratie of voldoening hebben, afhankelijk van hoe de dingen gaan. De tip is om wachten op de juiste situatie (to respond) en dingen te doen waarvan je blij wordt.

 

De Manifesting Generator heeft altijd de mogelijkheid om dingen voor elkaar te krijgen zonder hulp van buitenaf terwijl de pure Generator andere mensen nodig zou kunnen hebben. Wanneer iemand een Manifesting Generator benadert om samen te werken, kan deze bang zijn dat hij zich moet aanpassen. Ze kunnen vaak erg koppig zijn en sluiten niet graag een compromis. Een Manifesting Generator is eigenlijk een Manifestor in een Generator voertuig. Het komt veel voor dat de Manifesting Generator ongeduldig is omdat de Manifestor in hem wil initiëren en de Generator moet wachten op de juiste

situatie.

 

Interactietype "De Projector" (adviseur) ~ bitterheid of succes

Deze mensen beschikken niet over consistente energiebronnen en hoeven niet met dezelfde intensiteit als de meerderheid van ons te werken. Projectors vinden het vaak prettig om met hun gave van herkenning de Generators (en ook andere types) te helpen een job meer efficiënt gedaan te krijgen. Ze vinden het fijn om anderen te helpen de bomen in het bos te zien. Ze zien wat anderen over het hoofd zien, ze zien wat er beschikbaar is en ze zien het grotere geheel omdat ze afstand kunnen nemen. Maar 'helpen'betekent niet automatisch dat ze graag beslissingen voor anderen nemen. 

 

Vaker wel dan niet, willen Projectors alleen ergens aan mee doen als ze zich uitgenodigd voelen. Tenzij iemand specifiek vraagt om hun mening of om iets te doen, zullen ze zich niet snel ergens mee bemoeien. Natuurlijk zijn veel Projectors geconditioneerd door hun omgeving. Er is hun verteld dat ze  niet gewoon kunnen wachten op de juiste uitnodiging, en dit kan een probleem worden. Niet wachten kan leiden tot afwijzingen die onrechtvaardig lijken. Sommigen hadden misschien ouders, of groeiden op in een omgeving, die ze leerden dat wachten op een uitnodiging betekent dat je kansen in het leven negeert, wat ze uiteindelijk kan hebben geconditioneerd te functioneren als Generators. Vergeet niet dat Generators de meerderheid in de wereld vormen en dat het  najagen van kansen de norm is. als je dat niet doet lijkt er iets mis met je te zijn en Generator-ouders denken als snel dat hun Projector-kind zal falen in het leven. 

 

Geconditioneerde Projectors begrjipen de wereld meestal niet omdat ze denken dat ze Generators zijn. Ze denken dat ze altijd over het hoofd worden gezien. Daarom zijn zoveel Projectors bitter. Deze bitterheid zit vaak dicht aan de oppervlakte. Als ze niet die erkenning krijgen die ze verwachten, of wat het ook is wat ze niet krijgen, steekt dat gelijk de kop op. Bitterheid kan hun denken beheersen. Ze kunnen zichzelf gigantisch onderwaarderen omdat ze denken dat ze niet genoeg kansen pakken of dat ze te dom zijn om er iets van te maken. 

 

Het enige wat ze hoeven te doen is wachten. Wachten op de uitnodiging. Hoe minder Projectors willen van anderen, hoe meer anderen gewoonlijk van hen willen. Als er veel weerstand en afwijzing is, kan het betekenen dat ze niet hebben gewacht op de uitnodiging. Wanneer een Projector naar iemand kijkt kan dat voor de ander ongemakkelijk aanvoelen. Ze hebben een extreem doordringende aura. Het zijn uitstekende observeerders. 

 

Interactietype "De Reflector" (beoordelaar) ~ teleurstelling of verrassing

Slechts één procent van alle mensen op deze wereld is een Reflector....

Aura

Ieder mens heeft zijn eigen veld van energie om zich heen. Dit noemen wij aura. Elke type heeft zijn eigen aura:

 

Manifestor: Beïnvloedend en afstotend

(Manifesting) Generator: Open aan aantrekkend

Projector: Indringend en gefocust

Reflector:  Aftastend en spiegelend

 

Alleen dus al het aura bepaalt hoe anderen jou reageren.