ScanCoaching

 

 

Wat is ScanCoaching?

Alles wat jij nu ervaart, hoe je handelt, denkt en welke situaties je aantrekt is het gevolg van jouw verleden. Pijnlijke ervaringen en besluiten die je als kind of puber maakte, maar ook jouw imprint - jouw ervaring in de baarmoeder tijdens de zwangerschap - spelen mee. Omdat je niet weet welke informatie jou dagelijks beïnvloedt, kom je steeds in dezelfde situaties terecht die je niet gelukkig maken of frustreren.

 

Onbewuste patronen

Deze belemmerende patronen, angsten, overtuigingen zijn opgeslagen in je onderbewuste en daardoor vaak minder makkelijk toegankelijk. Met Psyray wordt op een simpele en doeltreffende manier inzicht gegeven in de gebieden en patronen die met conventionele methodes niet direct zichtbaar zijn. 

 

95% onbewust

Verschillende onderzoeken gaan er van uit dat we slechts 5% van ons dagelijks handelen daadwerkelijk bewust sturen. Bij de overige 95%, ons onbewuste handelen, ligt dus de grootste winst. Als we met ons huidige leven niet tevreden zijn, komt het er op aan de onbewuste patronen die hieraan ten grondslag liggen, te herkennen en te veranderen.

 

Oplossingsgerichte aanpak

De Psyray technologie in combinatie met de oplossingsgerichte aanpak geven zicht op je belemmerende patronen, angsten en hun oorzaken. Hierdoor zie je exact je eigen aandeel en kun je in de toekomst anders kiezen. doordat oorzaken en het speelveld blootgelegd worden, leer jij begrijpen waarom jij altijd in dezelfde valkuilen stapt en ontstaat er vrijheid om andere keuzes te maken in liefdesrelaties, je werk, je leven, de liefde, je gezondheid, je vriendschappen etc. 

 

Jouw imprint, de blauwdruk van je leven

Hoe je de wereld bekijkt, je levensinstelling en verwachtingen, wordt bepaald door je imprint. Dit is een volledig onbewust proces, maar het is wel de grondslag voor je dagelijkse acties, gedrag en beslissingen. Het beïnvloedt bijvoorbeeld welk vak je kiest, hoe je met mensen omgaat of wat je in relaties tegenkomt. 

 

Imprint

De imprint begint al bij de conceptie. De periode in de baarmoeder en de geboorte-ervaring vormen de imprint (blauwdruk, broncode, DNA-programma, Source code) die van invloed is op de rest van je leven. Onderzoek vanuit epigenetica heeft aangetoond dat overtuigingen, gevoelens en ervaringen van de moeder tijdens haar zwangerschap de ontwikkeling van de intelligentie, gezondheid en het algehele gevoel van welzijn van de ongeboren baby beïnvloeden.

 

Herschrijf jouw script

Leven vanuit je imprint of vanuit eindbesluiten veroorzaakt gedrag dat in beginsel effectief is om te overleven, maar geeft je vaak niet wat je verlangt. Alleen als je je bewust wordt van deze onbewuste gedragspatronen kun je ervoor kiezen om eruit te stappen. Hierdoor zie je nieuwe mogelijkheden, die je daarvoor niet zag, leef je bewuster, vrijer en maak je op andere manier keuzes.

 

Wat gebeurt er tijdens een scansessie?

Op een comfortabele wijze, zittend aan een bureau met een speciale hoofdtelefoon op het hoofd, wordt in een recordtijd door het Psyray systeem het complete menselijke gestel tot op detail gelezen, waarbij jij de voortgang grafisch volgt op het computer scherm. 

 

Na de scan  gaat de spancoach aan het werk met het systeem, er volgt een gedetailleerde, diepgaande en accurate psychologische en fysieke informatie van jouw huidige proces.

Er wordt één heldere lijn gemaakt van het moment van conceptie in de buik van jouw moeder tot en met jouw gedrag, gevoel, ervaringen en acties in jouw huidige proces. De puzzel van heden, verleden en toekomst wordt gelegd.

 

Fractaalboom

De spancoach bouwt tijdens de sessie jouw fractaalboom op. Er wordt uitgelegd waarom de wortel op een bepaalde manier is gaan groeien, welke vertakkingen zijn ontstaan en waarom de boom zo is gegroeid. Omdat er op een dieper kern wordt gewerkt, is het mogelijk een herbesluit te nemen, zodat je met een andere wortel, andere acties, andere gedragingen en dus ook blijvend andere situaties aantrekken. We werken met en aan:

 

Jouw imprint

De imprint is informatie waarmee jij al vanaf de conceptie al mee de wereld in gaat en vormt als het ware jouw 'werkmateriaal'. 

 

 

Jouw kindbesluiten en puberteit

Je imprint en eindbesluiten vormen de basis van je ervaringen in je latere leven. Wat je als puber meemaakt is daar vaak direct een gevolg van. Pijnlijke ervaringen van bijvoorbeeld liefdesverdriet, verraad, pesterijen, spijt, traumatische ervaringen, verboden contacten maken dat je besluit dat een bepaalde route of vertakking genomen wordt.

 

Je huidige proces

Jouw huidige proces in het hier en nu wordt blootgelegd. Wat is hetgeen wat jou het meeste onderuit haalt? Wat kost jou op dit moment het meeste energie? Duidelijke thema's worden hierin zichtbaar.

 

Je energielekken

Waar verlies je energie en waar mag je gas terugnemen? Zit je op angst en is deze van je (voor)ouders? Functioneer je op je ratio of laat je je leiden door je emoties? Sta je op overleven of zit je in de weerstand? De scan geeft precieze helderheid waar de grootste winst te behalen is.

 

Jouw speelveld

Wat trekt jouw imprint aan? Welke situaties kom je steeds opnieuw tegen in jouw leven? We brengen in kaart welke mensen, frequenties je aantrekt op basis van je imprint. 

 

Jouw saboteurs

Wat heb je als beschermingslaag aangelegd? Welk overlevingsmechanisme houdt jou tegen om je pijn onder ogen te zien en door je patronen heen te breken? Is dat bijvoorbeeld je innerlijke criticus, excellente communicatie-skills of slachtofferschap? De scan geeft aan of er nog een saboteur aan het werk is die jou ervan weerhoudt om tot een verandering te komen.

 

Jouw zwaarst belaste orgaan

De frequenties van alle cellen in alle organen wordt gemeten en er wordt een vergelijkingsanalyse gemaakt. Er wordt gekeken welke organen het meest afwijken en welk orgaan energetisch gezien het zwaarst belast is (en welk onderliggend thema er speelt).

 

Jouw oplossingsrichtingen

Alleen bewustwording op de belemmerende patronen, de oorzaken, het speelveld, brengt al in de kern een verschuiving. Na iedere sessie maken we exact duidelijk wat je kunt doen om in beweging te komen. Met opdrachten, oefeningen, affirmaties en frequentietherapie met de Psyray geven we jou de ultieme boost aan jouw innerlijk proces.

 

Bronnen

www.psyray.com

www.springshift.nl

www.scancoaching.nl